• over

 • De Bergse Zonnebloem
 • Ons onderwijs
 • Dalton
 • Praktische Informatie
 • Organisatie
 • Schoolregels
 • Brede school
 • Nieuwe ouders
 • Ouders/verzorgers op school
 • Schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Privacy op school
 • Klachten en vertrouwenspersoon
 • Nieuwe ouders

  De eerste kennismaking

  De Bergse Zonnebloem organiseert maandelijks een informatieochtend. U ontvangt tijdens deze ochtend informatie over het onderwijs dat wij op school geven. U krijgt een beeld over onze visie op onderwijs, de methodes en activiteiten die daarbij horen, de pedagogische uitgangspunten, maar ook over omgangsnormen en schoolregels. U neemt een kijkje in de klassen onder begeleiding van onze leerlingen. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de ochtend krijgt u een informatiepakket en een inschrijfformulier.

  NB Voorlopig worden alle informatiebijeenkomsten georganiseerd in de middag van 14:00 tot 15:30 uur. We houden rekening met de 1,5 meter afstand van het RIVM.

  Inschrijfprocedure

  U kunt uw kind inschrijven voordat hij of zij 3 jaar wordt. In de maand dat uw kind 3 wordt, ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail of uw kind geplaats kan worden.  

  Volgorde van plaatsing:

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
  2. De afstand van het woonadres tot de school.

   

  Tussentijds veranderen van school

  Als kinderen tussentijds van school veranderen en op de Bergse Zonnebloem willen komen, komt er een uitgebreid gesprek met de directie en/of de intern begeleider. Deze laatste neemt altijd contact op met de school van herkomst. Er kan een screening en een niveaubepaling plaats vinden. Het is voor uw kind maar ook voor school belangrijk om een juiste instap te maken.

   

  Data informatiemiddagen

  Informatiemiddagen worden op de volgende data gehouden:​

  Schooljaar 2020-2021

  • woensdag 16 september 2020
  • woensdag 7 oktober 2020
  • woensdag 11 november 2020
  • woensdag 2 december 2020
  • woensadg 13 januari 2021
  • woensdag 10 februari 2021
  • woensdag 10 maart 2021
  • woensdag 7 april 2021
  • woensdag 2 juni 2021
  • woensdag 30 juni 2021


  De informatiemiddagen worden gehouden op de Elektroweg 18 en beginnen om 14:00 uur en eindigen rond 15:30 uur. Wanneer u een informatiemiddag wilt bijwonen, meld u zich dan aan. Aanmelden via bij voorkeuer via email: info@bergsezonnebloem.nl of telefonisch: 010 4181977

   

  Starten in groep 1

  Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders voor een kennismaking. Er kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over "wenmomenten" in de toekomstige groep van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.

   

  Vierjarigen die vanaf 1 februari starten in de instroomgroep 1E

  Nieuwe leerlingen die in februari 4 jaar worden starten in de instroomgroep. De leerlingen uit de instroomgroep krijgen les van een leerkracht in opleiding. De leerkracht in opleiding wordt begeleid door de stagebegeleider, Desiree Manssen, tevens onderbouwleerkracht van de Bergse Zonnebloem. Desiree geeft op maandag les aan de leerlingen van groep 1E.

  De kleuters die starten vanaf 1 februari krijgen 4 hele dagen les op de Bergse Zonnebloem.  De lesdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag wordt een rustdag voor de leerlingen en een voorbereidingsdag voor de leerkracht in opleiding. Op woensdag heeft de leerkracht in opleiding onder andere  tijd om kennismakingsgesprekken met ouders van startende leerlingen te voeren.