• over

 • De Bergse Zonnebloem
 • Ons onderwijs
 • Dalton
 • Praktische Informatie
 • Organisatie
 • Schoolregels
 • Verlengde leertijd
 • Nieuwe ouders
 • Ouders/verzorgers op school
 • Schoolkeuze voortgezet onderwijs
 • Privacy op school
 • Klachten en vertrouwenspersoon
 • Nieuwe ouders

  De eerste kennismaking

  De Bergse Zonnebloem organiseert maandelijks een informatiemiddag. U ontvangt tijdens deze middag informatie over het onderwijs dat wij op school geven. U krijgt een beeld over onze visie op onderwijs, de methodes en activiteiten die daarbij horen, de pedagogische uitgangspunten, maar ook over omgangsnormen en schoolregels. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de middag krijgt u een informatiepakket en een inschrijfformulier.

   

  Inschrijfprocedure

  U kunt uw kind inschrijven door uiterlijk in de maand dat uw kind 3 jaar wordt het inschrijfformulier in te leveren op school. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier. Inschrijven kan alleen als u een informatiemiddag heeft bezocht. In de maand dat uw kind 3 wordt, ontvangt u een bevestiging van plaatsing of afwijzing.

  Volgorde van plaatsing:

  1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten
  2. De afstand van het woonadres tot de school.

   

  Tussentijds veranderen van school

  Als kinderen tussentijds van school veranderen en op de Bergse Zonnebloem willen komen, komt er een uitgebreid gesprek met de directie en/of de intern begeleider. Deze laatste neemt altijd contact op met de school van herkomst. Er kan een screening en een niveaubepaling plaats vinden. Het is voor uw kind maar ook voor school belangrijk om een juiste instap te maken. De ouder is verplicht relevante informatie over hun kind te melden tijdens het kennismakingsgesprek.

   

  Data informatiemiddagen

  Informatiemiddagen worden op de volgende data gehouden:​

  Schooljaar 2021-2022

  • woensdag 8 september 2021
  • woensdag 6 oktober 2021
  • woensdag 10 november 2021
  • woensdag 8 december 2021
  • woensdag 12 januari 2022
  • woensdag 26 januari 2022
  • woensdag 16 maart 2022
  • woensdag 23 maart 2022
  • woensdag 11 mei 2022
  • woensdag 1 juni 2022
  • woensdag 22 juni 2022


  De informatiemiddagen worden gehouden op de Elektroweg 18 en beginnen om 14:00 uur en eindigen rond 15:30 uur. Wanneer u een informatiemiddag wilt bijwonen, meld u zich dan aan. Aanmelden via bij voorkeur via email: info@bergsezonnebloem.nl of telefonisch: 010 4181977

   

  Starten in groep 1

  Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders voor een kennismaking. Er kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over "wenmomenten" in de toekomstige groep van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan.

   

  Vierjarigen die vanaf 1 februari starten in de instroomgroep 1E

  Nieuwe leerlingen die in februari 4 jaar worden, starten in de instroomgroep. De leerlingen uit de instroomgroep krijgen les van een leerkracht in opleiding. Een leerkracht in opleiding zit in de laatste fase van de studie aan de Pabo en is bevoegd om zelfstandig les te geven. De leerkracht in opleiding wordt begeleid door de stagebegeleider van onze school. 

  De kleuters die starten in de instroomgroep krijgen 4 hele dagen les op de Bergse Zonnebloem.  De lesdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag wordt een rustdag voor de leerlingen.