Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in De Bergse Zonnebloem en is uw kind rond de twee jaar? Meld u zich dan aan voor de informatiemiddag. Zit uw kind al op school maar gaat u verhuizen of wilt u van school veranderen, neem dan contact op met de directie voor een persoonlijke afspraak (010-4181977).

Informatie aanmelden groep 1 

Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school. Het aanmeldformulier ontvangen wij graag uiterlijk in de maand dat uw kind 3 jaar wordt. U kunt dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam. 

Stappen voor het aanmelden 

De eerste kennismaking

De Bergse Zonnebloem organiseert maandelijks een informatiemiddag. U ontvangt tijdens deze middag informatie over het onderwijs dat wij op school geven. U krijgt een beeld over onze visie op onderwijs, de methodes en activiteiten die daarbij horen, de pedagogische uitgangspunten, maar ook over omgangsnormen en schoolregels. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de middag krijgt u een informatiepakket en een aanmeldformulier.

Data informatiemiddagen

Informatiemiddagen worden op de volgende data gehouden:‚Äč

Schooljaar 2023-2024

 • woensdag 30 augustus 2023

 • woensdag 4 oktober 2023

 • woensdag 15 november 2023

 • woensdag 17 januari 2024

 • woensdag 14 februari 2024

 • woensdag 13 maart 2024

 • woensdag 24 april 2024

 • woensdag 5 juni 2024

 • woensdag 3 juli 2024 

De informatiemiddagen worden gehouden op de Elektroweg 18 en beginnen om 14:00 uur en eindigen rond 15:30 uur. Wanneer u een informatiemiddag wilt bijwonen, meld u zich dan aan. Aanmelden bij voorkeur via email: info@bergsezonnebloem.nl of telefonisch: 010 4181977

Aanmelden 

Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, dan stuurt u het aanmeldformulier, waar u vragen beantwoordt over uw kind, naar school. Naast praktische informatie, zoals wanneer uw kind jarig is, waar uw kind woont, willen wij ook weten of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.  

In de maand nadat uw kind 3 jaar is geworden, kan uw kind worden ingeschreven. Meestal ontvangt u in die maand het bericht dat uw kind wel of niet geplaatst is.

Volgorde van plaatsing

 • Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten.

 • De afstand van het woonadres tot de school.

 • We hanteren een maximale groepsgrootte van 28-30 leerlingen.

Meer onderzoek nodig voor het inschrijven van leerlingen

Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, komt het voor dat we willen onderzoeken of de Bergse Zonnebloem de juiste school voor uw kind is. We nemen als school dan 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven.

Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. U kunt het SOP vinden op onze website.

Zorgplicht 

Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.  

Wij hebben geen zorgplicht: 

 • Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website aangegeven wat de maximale groepsgrote is.  

 • Als u de grondslag van onze school niet respecteert. Grondslag is het religieuze/levensbeschouwelijke of onderwijskundige idee van ons onderwijs. De Bergse Zonnebloem is een openbare daltonschool.  

Wachtlijst

Onze school kan een wachtlijst hebben. We hanteren een maximale groepsgrootte van 28-30 leerlingen.

Starten in groep 1

Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders voor een kennismaking. Er kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over "wenmomenten" in de toekomstige groep van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan. 

Vierjarigen die vanaf 1 februari starten in de instroomgroep 1E

Nieuwe leerlingen die in de periode van januari tot en met juni 4 jaar worden, starten in de instroomgroep. De kleuters die starten in de instroomgroep krijgen 4 hele dagen les op de Bergse Zonnebloem.  De lesdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag wordt een rustdag voor de leerlingen. 

Informatie aanmelden zij-instroom 

Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.  

In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in.