Nieuwe ouders

Nieuwe ouders

Heeft u interesse in De Bergse Zonnebloem en is uw kind rond de twee jaar? Meld u zich dan aan voor de informatiemiddag. Zit uw kind al op school maar gaat u verhuizen, neem dan contact op voor een persoonlijke afspraak.

De eerste kennismaking

De Bergse Zonnebloem organiseert maandelijks een informatiemiddag. U ontvangt tijdens deze middag informatie over het onderwijs dat wij op school geven. U krijgt een beeld over onze visie op onderwijs, de methodes en activiteiten die daarbij horen, de pedagogische uitgangspunten, maar ook over omgangsnormen en schoolregels. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Aan het einde van de middag krijgt u een informatiepakket en een aanmeldformulier.

Aanmeld- en inschrijfprocedure

U kunt uw kind aanmelden door uiterlijk in de maand dat uw kind 3 jaar wordt het aanmeldformulier in te leveren. U ontvangt een bevestiging van ontvangst van het aanmeldformulier. Aanmelden kan alleen als u een informatiemiddag heeft bezocht. In de maand nadat uw kind 3 wordt, ontvangt u bericht of uw kind kan worden ingeschreven op de Bergse Zonnebloem.

Volgorde van plaatsing:

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten.

 2. De afstand van het woonadres tot de school (we berekenen de fietsafstand huisadres tot schooladres). 

 3. Per maand kan de Bergse Zonnebloem 5 leerlingen plaatsen in het leerjaar 0-1.

Afwijzing kinderen jonger dan 4 jaar

Wanneer er te veel aanmeldingen zijn voor een bepaalde maand moeten wij ouders teleurstellen en ontvangt u een afwijzing.

Tussentijds veranderen van school

Als kinderen tussentijds van school veranderen en op de Bergse Zonnebloem willen komen, komt er een uitgebreid gesprek met de directie en/of de intern begeleider. Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst. Er kan een screening en een niveaubepaling plaats vinden. Het is voor uw kind maar ook voor school belangrijk om een juiste instap te maken. De ouder is verplicht relevante informatie over hun kind te melden tijdens het kennismakingsgesprek. De school heeft na aanmelding 6 weken de tijd om te onderzoeken of een plaats kan worden aangeboden. We hanteren een maximale groepsgrote van 28 - 30 leerlingen.

Data informatiemiddagen

Informatiemiddagen worden op de volgende data gehouden:‚Äč

Schooljaar 2023-2024

 • woensdag 30 augustus 2023

 • woensdag 4 oktober 2023

 • woensdag 15 november 2023

 • woensdag 17 januari 2024

 • woensdag 14 februari 2024

 • woensdag 13 maart 2024

 • woensdag 24 april 2024

 • woensdag 5 juni 2024

 • woensdag 3 juli 2024 

De informatiemiddagen worden gehouden op de Elektroweg 18 en beginnen om 14:00 uur en eindigen rond 15:30 uur. Wanneer u een informatiemiddag wilt bijwonen, meld u zich dan aan. Aanmelden via bij voorkeur via email: info@bergsezonnebloem.nl of telefonisch: 010 4181977

Starten in groep 1

Ongeveer twee maanden voor het bereiken van de vierjarige leeftijd krijgen ouders bericht over de groepsindeling van hun kind. De leerkracht neemt contact op met de ouders voor een kennismaking. Er kunnen dan ook afspraken worden gemaakt over "wenmomenten" in de toekomstige groep van uw kind. Ook van de leerkracht ontvangt u nog veel informatie. Voorwaarde om op school te starten is wel, dat uw kind zindelijk is en zelf naar de wc kan. 

Vierjarigen die vanaf 1 februari starten in de instroomgroep 1E

Nieuwe leerlingen die in de periode van februari tot en met juni 4 jaar worden, starten in de instroomgroep. De kleuters die starten in de instroomgroep krijgen 4 hele dagen les op de Bergse Zonnebloem.  De lesdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De woensdag wordt een rustdag voor de leerlingen.